Hizmetlerimiz

MEVZUAT ÇALIŞMASI

İthal veya ihraç etmek istediğiniz ürün için proforma aşamasında verilen bilgilere göre detaylı çalışma yapılarak vergi oranları kısıtlamaya tabi olup olmadığı, izin veya uygunluk belgesi gerekliliği rapor edilerek hem maliyetleme yapmanıza hemde ne kadar süre içerisinde işlemlerinin sonlandırılacağı hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bu aşamada yapılan işlemler;

İTHALAT İŞLEMLERİ

 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları,
 • Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi,
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması,
 • Ordinonun alınması
 • Eşya ile ilgili GTİP tespiti
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
 • Küşat yapılması,
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlyarak malın muayenisinin yapılması,
 • Eksiklik,hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,

İHRACAT İŞLEMLERİ

 • İhraç dilecek eşya ile ilgili olarak fizbilite çalışmasının yapılması,
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve Telafi Edici Vergi uygulamaları,
 • Sağlık Sertifikası,Kontrol Belgesi, A.TR, EUR.1 Menşe Şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin vc. yapılması,
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birlikleride üyelik işlemlerinin yaptırılması,
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen Vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
 • İhraç edilecek eşyanın Gümrük Beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemleri,
 • Vesaiklerin nakliye frmasına teslimi,
 • Geçici İhracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
 • Gümrük Çıkış Beyannamesi’nin kapatılması,
 • Kapatılan Gümrük Çıkış Beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi,

DİĞER GÜMRÜK İŞLEMLERİ

 • Transit işlemleri,
 • Posta Gümrük işlemleri,
 • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemleri,
 • Gümrük Vergilerinden muafiyet ve istisna işlemleri,
 • Geri Gelen Eşya işlemleri.

DESTEK HİZMETLERİ

Firmamızın ithal/ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili Gümrük İdareleri tarafından istenmesi durumunda aşağıdaki belgelerin temin edilmesi hizmeti de vermekteyiz.

 • İthal Lisansı alınması,
 • Kontrol Belgesi alınması,
 • Gözetim belgesi alınması,
 • TSE,Kimyahane Raporları’nın alınması,
 • Fiktif,genel-özel anrepo izinleri ve kuruluş işlemleri,
 • Dahilde ve hariçte İşleme Belgeleri’nin alınması ve kapatılması işlemleri,
 • Tüketiciye Koruma Garanti Belgesi işlemleri,
 • Telsiz Genel Müdürlük İzinleri işlemleri,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi işlemleri,
 • Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri,
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İzin Belgeleri işlemleri.

DİĞER HİZMETLER

 • Hesap mutabakatı,
 • Aylık bazda işlem raporu,
 • İşlemlerin her aşamasında talebe bağlı olarak durum raporu,
 • Mevzuat değişiklikleri ile ilgili düzenli bilgi aktarımı konularında çözüm ortaklığı sağlanması.