Hizmetlerimiz

FİZİBİLİTE

Her Dış Ticaret firmasının kendine özgü yapısı ve iş akışı vardır. İş ortağı olarak benimsediğimiz tüm firmaların bu akış içerisinde ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili süreçleri gözden geçirilmesini önemsemekte ve önermekteyiz. Amacımız, işlemlere yeni bir ivme kazandırmak, mevcut durumu iyileştirmek, varsa aksaklıklar, nedenini tespit edip ortadan kaldırmak ve ilgili birimlerin kısa sürede birbirlerine adapte olmalarını sağlamaktır.

Böylece zor gibi görünen aslında çok kolay olan süreci sorunsuz bir şekilde teslim alarak sürekli iyileştirme çalışmasını ilk işte başlatmak için zemin oluşturmuş oluruz.

MEVZUAT ÇALIŞMASI

Düzenli olarak ithal ve ihraç edilen ürünlerle ilgili bir mevzuat değişikliği söz konusu olduğunda, sektörel bazda değişikliğe muhatap firmalara sadeleştirilerek anlık olarak iletilmektedir. Böylece geçiş süresinde değişikliklerden etkilenme durumu ortadan kaldırılmaktadır.  Bunun dışında yeni bir ürün ithalatı veya ihracatı söz konusu olduğunda GTİP tespiti, KDV, gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve uygunluk belgeleri gibi tabi olduğu diğer tarife dışı engelleri detaylı bir şekilde raporlanarak müşterilere iletilir.

İTHALAT

Satın alma ile başlayan ithalat sürecine yükleme öncesinde dahil olarak taşımacı firma ile irtibata geçilir, yükleme ve tahmini varış ihbarı da temin edilerek dosya iş takip dosyasına aktarılır. İlgili birimlerden varsa eksik evraklar, ödemeler gibi gerekli bilgi ve belgeler temin edilir. Varış öncesinde alınması gereken tüm izin ve uygunluklar için veri girişleri, başvurular yapılır, mümkün ise uygunluklar alınır. Böylece olası riskler ortadan kalmış bir şekilde rejim beyanına hazır bir şekilde araç beklenir. İşlem yapılacak ilk anda beyanda bulunularak gecikmeksizin resmi mevzuat dâhilinde ve genel uygulamalar çerçevesinde işlemler tamamlanır.

İHRACAT

Ülke ekonomisi için büyük önem arz eden ihracat işlemleri Teknolojik gelişmelerinde etkisiyle artık çok daha verimli ve çok daha kısa sürede tamamlanmaktadır. İhracat işleminin çeşidine göre, tüm evraklar elektronik ortamda temin edilir, taşıyıcı ile irtibata geçilerek beyanname işlemleri olabilecek en kısa sürede sonuçlandırılacak şekilde gerekli organizasyon yapılır. Ayrıca eşzamanlı olarak dolaşım evrakları düzenlenerek resmi kurumlarca onaylatılır.

DİĞER HİZMETLER

HUKUK DANIŞMANLIĞI

Gümrük mevzuatı kapsamında kesilmiş cezalar ile ilgili itirazlar ve Ticaret mahkemelerine intikal eden işlemler için Hukuk Danışmanlığı

EĞİTİM

Hizmet verdiğimiz firmalara; talep edilmesi halinde ücretsiz olarak Gümrük Müşavirlerimizce Genel Gümrük Mevzuatı, Sektör bazlı ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

UYGUNLUK ALIMI

Gümrük Müşavirliği hizmeti tarafımızca verilmese dahi İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği kapsamındaki bütün Uygunluklar alınabilmektedir.

METLER

  • Hesap mutabakatı,
  • Aylık bazda işlem raporu,
  • İşlemlerin her aşamasında talebe bağlı olarak durum raporu,
  • Mevzuat değişiklikleri ile ilgili düzenli bilgi aktarımı konularında çözüm ortaklığı sağlanması.