Mevzuat Çalışması

Düzenli olarak ithal ve ihraç edilen ürünlerle ilgili bir mevzuat değişikliği söz konusu olduğunda, sektörel bazda değişikliğe muhatap firmalara sadeleştirilerek anlık olarak iletilmektedir. Böylece geçiş süresinde değişikliklerden etkilenme durumu ortadan kaldırılmaktadır.  Bunun dışında yeni bir ürün ithalatı veya ihracatı söz konusu olduğunda GTİP tespiti, KDV, gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve uygunluk belgeleri gibi tabi olduğu diğer tarife dışı engelleri detaylı bir şekilde raporlanarak müşterilere iletilir.